Utviklingsprosjekt

Vi kan hjelpe deg med utviklingsprosjekt innen blant annet naturbasert næringsutvikling

og reiseliv, stedsutvikling, bygdeutvikling og mobiliseringsprosjekt.

Utviklingsprosjekt

Særlig innen temaene

• Naturbasert næringsutvikling

• Naturbasert reiseliv

• Mobiliseringsprosjekt

• Stedsutvikling

• Bygdeutvikling 

 

Kontaktpersoner på utviklingsprosjekt:

 

Monica Sølyst:
 992 40 253

 ms@fnat.no

 

Birgith Reinskås Lunden:

 907 48 418

 birgith.lunden@fnat.no