Laboratorieanalyser

Vi kan hjelpe deg med biologiske vannanalyser, som aldersbestemmelse,

tilstandsvurdering og klassifisering, samt hjorteviltanalyser.

Laboratorieanalyser

Biologiske vannanalyser

• Analyser av bunndyr

• Analyser av dyreplankton 

 

Aldersbestemmelse av fisk, skjell og otolitter 


Tilstandsvurdering og klassifisering etter vannforskriften
(alle kvalitetselement) 


Hjorteviltanalyser
Aldersbestemmelse av hjortevilt ved hjelp av tannsnitting og tannanalyse 


Kontaktpersoner laboratorieanalyser:

Viltanalyser: Maria Sjaavaag Aarbø

 970 87 396
 msa@fnat.no


Vannanalyser: Silje Wold Hereid

406 10 001

sh@fnat.no