Rapporter fra tidligere oppdrag (under arbeid)

 

Her vil det komme flere rapporter etterhvert

Elgen står i en snøfyltskog og fotografen har funnet en glippe i vegetasjonen for å ta bildet.

Elg og hjort i Agder 2024

En kommunevis vurdering av elg - og hjortebestanden i Agder, med sett elg/hjort data, fellingstall og slaktevekter fra felte elg og hjort. 

En hjortebukk som har tatt sitt siste åndedrag liggende i gresset.

Beiteskader fra hjort i Agder

Kartlegging av beiteskader på skog og innmark, samt forslag til overvåkningsprogram

Annet relevant