Miljørådgivning

Vi kan hjelpe deg med miljørådgivning innen fagområdene vann, fisk,

vilt, naturmangfold og landskap med mer.

Miljørådgivning

Faun tilbyr miljørådgiving på små og store samferdselsprosjekt, vannkraftprosjekt, fiskeoppdrettsanlegg og andre utbygginger, særlig innen fagområdene;

• Vann

• Fisk

• Vilt

• Naturmangfold

• Miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven (§§ 8‐12)

• Landskap 

 

Kontaktpersoner miljørådgivning:

Espen Åsan         Morten Meland

ea@fnat.no           mm@fnat.no

tlf: 974 16 854      tlf: 917 14 321