Miljørådgivning

Vi kan hjelpe deg med miljørådgivning innen fagområdene vann, fisk,

vilt, naturmangfold og landskap med mer.

Miljørådgivning

Faun tilbyr miljørådgiving på små og store samferdselsprosjekt, vannkraftprosjekt, fiskeoppdrettsanlegg og andre utbygginger, særlig innen fagområdene;

• Vann

• Fisk

• Vilt

• Naturmangfold

• Miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven (§§ 8‐12)

• Landskap 

 

Kontaktpersoner miljørådgivning:

Ole Roer:

 976 65 517
 or@fnat.no