Om oss i Faun

Sammensatt av ulike typer fagfolk; unge med nye innfallsvinkler og erfarne fagfolk med stort nettverk.

Om oss

Faun Naturforvaltning AS ble stiftet i 2002 av fire kandidater fra Norges Landbrukshøyskole (NLH), nå Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). I 2008 ble AT Skog SA medeier i Faun. Våre ansatte har bachelor- og mastergrad innen økologi, biologi, naturforvaltning, økonomi, samfunnsfag, skogfag og landskapsarkitektur. Faun har lang og god erfaring fra varierte oppgaver innen natur- og arealforvaltning. Ved behov leier vi inn fagfolk med spesialkompetanse gjennom vårt store faglige nettverk.

Faun er sammensett av ulike typer fagfolk; unge med nye innfallsvinkler og erfarne fagfolk med stort nettverk. Med denne sammensetningen gir det Faun en unik bredde og kan enkelt tilby våre kunder tjenester eller tjenestepakker.

 

Hovedkontoret vårt ligger i Fyresdal, men vi har også ansatte som jobber fra Sveio, Kristiansand, Froland, Gjerstad og Porsgrunn. 

Les mer om hva vi kan hjelpe deg med

Våre ansatte

Ole Roer
Ole Roer
Daglig leder

Cand Agric (MSc) Skogskjøtsel, NLH 1995 (NMBU)

 

Kompetanse innen:
- Viltforvaltning
- Miljørådgiving
- Plan og utredning
- Vannforvaltning og overvåking
- Prosjektledelse

Mobil: 

E-post: or@fnat.no

Monica Sølyst

Monica Sølyst

BSc Statsvitenskap, Valdosa State University, GA 2001

Kompetanse innen:

- Prosjektledelse og prosjektstøtte
- Utviklingsprosjekt
- Plan og utredning
Mobil: 992 40 253

E-post: ms@fnat.no

Morten Meland

Morten Meland

MSc Naturforvalter, NMBU 2014

Kompetanse innen:
- Viltforvaltning
- Miljørådgiving
- Laboratorieanalyser (vilt)
- Vannforvaltning og overvåking
- Prosjektledelse
- Plan og utredning

Mobil: 917 14 321

E-post: mm@fnat.no

Ole Roer

Kristine Våge

BSc Biologi, UIB
MSc Naturforvalter, NMBU 2014

 

I permisjon

Kompetanse innen:

- Vannforvaltning og overvåking
- Prosjektledelse
- Miljørådgiving
- Plan og utredning
- Viltforvaltning

Mobil: 478 94 802

E-post: kv@fnat.no

Monica Sølyst

Birgith Reinskås Lunden

MSc Landskapsarkitekt, UMB 2010 (NMBU)

Kompetanse innen:

- Plan og utredning
- Prosjektledelse og prosjektstøtte
- Utviklingsprosjekt

Morten Meland

Marte Bakka Haugen 

BSc Utmarksforvaltning, HiI

MSc Anvendt Økologi, HiI 2020

 

I permisjon

Kompetanse innen:

- Viltforvaltning

- Miljørådgivning

- Laboratorieanalyse (vilt) 

Anne Engh

Anne Engh

BSc Utmarksforvalter, HIHm 2002

Kompetanse innen:

- Vannforvaltning og overvåking

- Miljørådgiving

- Plan og utredning 

Birgith Reinskås Lunden

Lars Egil Libjå

BSc Utmarksforvalter, HIHm 2002
Natur- og kulturminneoppsyn fra HINT 2001

 

I permisjon fra januar 2024 til januar 2025

Kompetanse innen:

- Miljørådgiving

- Viltforvaltning

- Vannforvaltning og overvåking 

- Laboratorieanalyse (vilt)

Mobil: 951 50 856

E-post: lel@fnat.no

Silje Wold Hereid

BSc Naturveiledning, HIHm 2015

MSc Økologi, NMBU 2017

Kompetanse innen:

- Vannforvaltning og overvåking 

- Laboratorieanalyse (vann)

 

Mobil: 406 10 001

E-post: sh@fnat.no

 

Anne Engh

Maria Sjaavaag Aarbø

BSc Utmarksforvaltning, HIHm 2014

I permisjon

Kompetanse innen:

- Viltforvaltning

-Miljørådgivning

-Laboratorieanalyse (vilt) 

- Laboratorieanalyse (vann)

Mobil: 970 87 396

E-post: msa@fnat.no

Birgith Reinskås Lunden

Espen Åsan

BSc Utmarksforvaltning, HIHm 2015

MSc Naturforvaltning, NMBU 2017

Kompetanse innen:

- Viltforvaltning

- Plan og utredning

- Vannforvaltning og overvåking

- Miljørådgivning

Mobil: 974 16 854

E-post: ea@fnat.no

Ida Øie

BSc Utmarksforvaltning, HIHm 2016

MSc Ferskvannsøkologi, UiT 2018

MSc Skogfag, NMBU 2020

Kompetanse innen:

- Viltforvaltning

- Offentlig forvaltning

 

Mobil: 476 72 874

E-post: ida.oie@fnat.no

 

Anne Engh

Tom Robin Olk

BSc Økologi og naturressurser, USN 2014

MSc akvatisk økologi, USN 2016

PhD Økologi, USN 2021

 

Kompetanse innen:

- Vannforvaltning

- Fiskeoppdrett