Om oss i Faun

Sammensatt av ulike typer fagfolk; unge med nye innfallsvinkler og erfarne fagfolk med stort nettverk.

Om oss

Faun Naturforvaltning AS ble stiftet i 2002 av fire kandidater fra Norges Landbrukshøyskole (NLH), nå Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). I 2008 ble AT Skog SA medeier i Faun. Våre ansatte har bachelor- og mastergrad innen biologi, naturforvaltning, økonomi, samfunnsfag, skogfag og landskapsarkitektur. Faun har god og lang erfaring fra varierte oppgaver innen natur- og arealforvaltning. Ved behov leier vi inn fagfolk med spesialkompetanse gjennom vårt store faglige nettverk.

Faun er sammensett av ulike typer fagfolk; unge med nye innfallsvinkler og erfarne fagfolk med stort nettverk. Med denne sammensetningen gir det Faun en unik bredde og kan tilby våre kunder enkelt tjenester eller tjenestepakker.

 

Hovedkontoret vårt ligge i Fyresdal, men vi har også ansatte som jobber fra Sveio, Bø, Finsland og Froland. 

Les mer om hva vi kan hjelpe deg med

Våre ansatte

Ole Roer
Ole Roer
Daglig leder

Cand Agric (M.Sc) Skogskjøtsel, NLH 1995 (NMBU)

Kompetanse innen:
- Viltforvaltning
- Miljørådgiving
- Plan og utredning
- Vannforvaltning og overvåking
- Prosjektledelse

Mobil: 976 65 517

E-post: or@fnat.no

Monica Sølyst

Monica Sølyst

B.Sc Statsvitenskap, Valdosa State University, GA 2001

Kompetanse innen:

- Prosjektledelse og prosjektstøtte
- Utviklingsprosjekt
- Plan og utredning
Mobil: 992 40 253

E-post: ms@fnat.no

Morten Meland

Morten Meland

M.Sc Naturforvalter, NMBU 2014

 

I permisjon til 01.01.2023

Kompetanse innen:
- Viltforvaltning
- Miljørådgiving
- Laboratorieanalyser (vilt)
- Vannforvaltning og overvåking
- Prosjektledelse
- Plan og utredning

Mobil: 917 14 321

E-post: mm@fnat.no

Kristine Våge

Kristine Våge

B.Sc Biologi, UIB
M.Sc Naturforvalter, NMBU 2014

Kompetanse innen:

- Vannforvaltning og overvåking
- Prosjektledelse
- Miljørådgiving
- Plan og utredning
- Viltforvaltning

Mobil: 478 94 802

E-post: kv@fnat.no

Birgith Reinskås Lunden

Birgith Reinskås Lunden

M. Sc Landskapsarkitekt, UMB 2010 (NMBU)

Kompetanse innen:

- Plan og utredning
- Prosjektledelse og prosjektstøtte
- Utviklingsprosjekt

Marte Bakka Haugen 

B.Sc Utmarksforvaltning, HiI

M.Sc Anvendt Økologi, HiI 2020

Kompetanse innen:

- Viltforvaltning

- Miljørådgivning

- Laboratorieanalyse (vilt) 

Anne Engh

Anne Engh

B.Sc Utmarksforvalter, HIH 2002

Kompetanse innen:

- Vannforvaltning og overvåking

- Miljørådgiving

- Plan og utredning 

Lars Egil Libjå

B.Sc Utmarksforvalter HIH 2002
Natur- og kulturminneoppsyn fra HINT 2001

Kompetanse innen:

- Miljørådgiving

- Viltforvaltning

- Vannforvaltning og overvåking 

- Laboratorieanalyse (vilt)

Mobil: 951 50 856

E-post: lel@fnat.no

Silje Wold Hereid

Silje Wold Hereid

BSc Naturveiledning, HIH 2015

M.Sc Økologi, NMBU 2017

Kompetanse innen:

- Vannforvaltning og overvåking 

- Laboratorieanalyse (vann)

 

Mobil: 406 10 001

E-post: sh@fnat.no

 

Maria Sjaavaag Aarbø

Maria Sjaavaag Aarbø

BSc Utmarksforvalter, HIH 2014

Kompetanse innen:

- Viltforvaltning

- Miljørådgivning

- Laboratorieanalyse (vilt) 

Mobil: 970 87 396

E-post: msa@fnat.no

Espen Åsan

Espen Åsan

BSc Utmarksforvalter, HIH 2015

M.Sc. Naturforvaltning, NMBU 2017

Kompetanse innen:

- Viltforvaltning

- Plan og utredning

- Vannforvaltning og overvåking

- Miljørådgivning

Mobil: 974 16 854

E-post: ea@fnat.no