Om oss i Faun

Sammensatt av ulike typer fagfolk; unge med nye innfallsvinkler og erfarne fagfolk med stort nettverk.

Om oss

Faun Naturforvaltning AS ble stiftet i 2002 av fire kandidater fra Norges Landbrukshøyskole (NLH), nå Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). I 2008 ble AT Skog SA medeier i Faun. I dag er vi 11 ansatte (bachelor-, mastergrad) innen biologi, naturforvaltning, økonomi, samfunnsfag, skogfag og landskapsarkitektur. Faun har god og lang erfaring fra varierte oppgaver innen natur- og arealforvaltning. Ved behov leier vi inn fagfolk med spesialkompetanse gjennom vårt store faglige nettverk.

Faun er sammensett av ulike typer fagfolk; unge med nye innfallsvinkler og erfarne fagfolk med stort nettverk. Med denne sammensetningen gir det Faun en unik bredde og kan tilby våre kunder enkelt tjenester eller tjenestepakker.

 

Hovedkontoret vårt ligge i Fyresdal, men vi har også ansatte som jobber fra Sveio, Bø og Froland. 

Les mer om hva vi kan hjelpe deg med

Våre ansatte

Ole Roer
Ole Roer
Daglig leder

Cand Agric (M.Sc) Skogskjøtsel, NLH 1995 (NMBU)

Kompetanse innen:
- Viltforvaltning
- Miljørådgiving
- Plan og utredning
- Vannforvaltning og overvåking
- Prosjektledelse

Mobil: 976 65 517

E-post: or@fnat.no

Monica Sølyst

Monica Sølyst

B.Sc Statsvitenskap, Valdosa State University, GA 2001

Kompetanse innen:

- Prosjektledelse og prosjektstøtte
- Utviklingsprosjekt
- Plan og utredning
Mobil: 992 40 253

E-post: ms@fnat.no

Morten Meland

Morten Meland

M.Sc Naturforvalter, NMBU 2014

Kompetanse innen:
- Viltforvaltning
- Miljørådgiving
- Laboratorieanalyser (vilt)
- Vannforvaltning og overvåking
- Prosjektledelse
- Plan og utredning

Mobil: 917 14 321

E-post: mm@fnat.no

Kristine Våge

Kristine Våge

B.Sc Biologi, UIB
M.Sc Naturforvalter, NMBU 2014

I permisjon fra juni 2021

Kompetanse innen:

- Vannforvaltning og overvåking
- Prosjektledelse
- Miljørådgiving
- Plan og utredning
- Viltforvaltning

Mobil: 478 94 802

E-post: kv@fnat.no

Birgith Reinskås Lunden

Birgith Reinskås Lunden

M. Sc Landskapsarkitekt, UMB 2010 (NMBU)

Kompetanse innen:

- Plan og utredning
- Prosjektledelse og prosjektstøtte
- Utviklingsprosjekt

Elisabeth Skautvedt

Elisabeth Skautvedt

M.Sc Molekylærbiolog, UiO 2012

Kompetanse innen:

- Laboratorieanalyser (vann og vilt)

E-post: es@fnat.no

Sigbjørn Rolandsen

Sigbjørn Rolandsen

B. Sc i Skogfag, HIH 2015,
Natur- og kulturminneoppsyn, Nord Universitet 2016

Kompetanse innen:

- Viltforvaltning
- Vannforvaltning og overvåking
- Laboratorieanalyse (vann og vilt)

Mobil: 95 48 71 33

E-post: sr@fnat.no

Anne Engh

Anne Engh

B.Sc Utmarksforvalter, HIH 2002

Kompetanse innen:

- Vannforvaltning og overvåking

- Miljørådgiving

- Plan og utredning 

Silje Wold Hereid

Silje Wold Hereid

M.Sc Økologi, NMBU 2017

Kompetanse innen:

- Vannforvaltning og overvåking 

- Laboratorieanalyse (vann)

Mobil: 406 10 001

E-post: sh@fnat.no


Mikaela Embla G. P. Olsen

Mikaela Embla G. P. Olsen

BSc Økologi og Naturforvaltning, NMBU
M.Sc Økologi, NMBU 2020

Kompetanse innen:

- Miljørådgivning
- Plan og utredning
- Viltforvaltning
- Pollineringsøkologi

Mobil: 412 97 182

E-post: meo@fnat.no

Lars Egil Libjå

Lars Egil Libjå

B.Sc Utmarksforvalter HIH 2002
Natur- og kulturminneoppsyn fra HINT 2001 (Nord Universitet)

Kompetanse innen:

- Viltforvaltning
- Miljørådgiving
- Vannforvaltning og overvåking

Mobil: 951 50 856

E-post: lel@fnat.no

Hjemmeside opprettet av