Viltforvaltning

Vi kan hjelpe deg med blant annet elgbeitetaksering, bestandsplaner, forvaltningsplaner, samferdselsprosjekt, kartlegging og ulike analyser.

Viltforvalting

Elgbeitetaksering

• Overvåkingstakst og grunnlagstakst etter Solbraa-metoden

Bestandsplaner

• Bestandsplaner for elg, hjort og villrein

• Bestandsvurderingsrapporter for elg og hjort

• Aldersbestemmelse av hjortevilt ved hjelp av tannsnitting og tannanalyse

Forvaltningsplan

• Forvaltningsplaner for hjortevilt

• Skadetaksering

• Undersøkelse av barkgnag på gran forårsaket av hjort

Samferdselsprosjekt

• Rådgiving om faunapassasjer/viltpassasjer

• Rådgiving om vilthensyn og barriereeffekter

• Avbøtende tiltak for hjortevilt i utbyggingsprosjekt

• Før- og etterundersøkelser av viltpassasjer/faunapassasjer

• Merkeprosjekt for elg og hjort

 

Kartlegging og analyser
• Kartlegging etter DN håndbok 11 


Kontaktpersoner vilforvaltning:

Morten Meland:

 917 14 321

 mm@fnat.no