Faun har lang og bred erfaring fra varierte oppgaver innen naturforvaltning og planlegging

Vannforvaltning

 

Vannforvaltning og overvåking

Faun tilbyr blant annet tjenester innen tilstandsklassifisering, overvåking, fiskeoppdrett og vannkraft.

Viltforvalting

Viltforvalting

Faun tilbyr blant annet tjenester innen aldersanalyser, beitetaksering og bestandsvurderinger av hjortevilt.

 

Laboratorieanalyse

Laboratorieanalyse

Faun tilbyr biologiske analyser av vann og vilt.

Miljørådgiving

Miljørådgiving

Faun tilbyr rådgivingstjenester innen fagområdene vann, fisk, vilt, naturmangfold og landskap.

Plan og utredning

Plan og utredning

Faun tilbyr ulike plan- og analysetjenester, blant annet konsekvensutredninger etter V712, naturkartlegging og planlegging etter PBL.

Utviklingsprosjekt

Utviklingsprosjekt

Faun utfører utviklingsprosjekt, fra oppstart med prosjektfinansiering, gjennomføring av kreative medvirkningsprosesser til prosjektpresentasjoner.

Prosjektledelse og prosjektstøtte

Prosjektledelse og prosjektstøtte

Faun tilbyr ulike tjenester innen prosjektledelse og prosjektstøtte.