Prosjektledelse og prosjektstøtte

Vi kan hjelpe deg med prosjektledelse innen en rekke fagområder, samt bidra med å lage søknader om finansiering og annet arbeid som kommer godt med i en prosjektprosess.

Prosjektledelse og prosjektstøtte

Prosjektledelse/prosessledelse innen fagområdene 

• Vann

• Vilt

• Naturkartlegging

• Planlegging etter PBL (prosessledelse)

• Stedsutvikling

• Reiseliv

• Naturbasert næringsutvikling 


Prosjektstøtte

• Søknad om prosjektfinansiering tidlig fase
• Søke om spillemidler 

• Sekretariatarbeid

• Layout rapporter, presentasjoner og informasjonsmateriell 

 

Kontaktpersoner prosjektledelse og prosjektstøtte:

 

Monica Sølyst:
 992 40 253

 ms@fnat.no

 

Birgith Reinskås Lunden:

 907 48 418

 birgith.lunden@fnat.no