Velkommen til Faun Naturforvaltning

Faun jobber med natur, og tilbyr en unik bredde med fagfolk.

Vi har høy kompetanse, bred erfaring, bruker moderne utstyr og har konkurransedyktige priser innen naturforvaltning og lignende tjenester.

 

Bli bedre kjent med vårt arbeid

Vi jobber med natur.

Vi jobber med natur og kan hjelpe deg med vannforvaltning og overvåking, viltforvaltning, naturforvaltning miljørådgiving og laboratorieanalyse, planlegging og utredning, utviklingsprosjekt, prosjektledelse og prosjektstøtte.

Miljøundersøkelser, naturforvaltning, m.m.

Vi har et bredt spekter av tjenester vi kan hjelpe deg med, alt fra miljøundersøkelser til laboratorieanalyser.

Vi har spisskompetanse, bred erfaring og bruker nytt og moderne utstyr. Ta kontakt med oss for naturforvaltning.

Vi vil gjerne høre fra deg!

Vi har lang erfaring fra ulike prosjekt og oppdrag som våre kunder kan nyte godt av.

Noen av våre tjenester

Vannforvaltning

 

Vannforvaltning og overvåking

Faun har spisskompetanse og god erfaring innen
vannforvaltning og overvåking og annen naturforvaltning. Faun kan hjelpe deg i alle ledd i prosessen fra overvåkingsprogram,
gjennomføre feltarbeid med nødvendige prøvetakinger, utføre biologiske vannanalyser til rapportering og presentere resultat.

Viltforvaltning bilde av hjort

Viltforvaltning

Faun har lang erfaring innen
viltforvaltning, med blant annet utarbeiding av driftsplaner, bestandsvurderinger, beitetakseringer og aldersbestemmelse av felt hjortevilt.

Laboratorieanalyser til naturforvaltning

Laboratorieanalyser

Faun har kompetanse og utstyr til å gjøre
biologiske vannanalyser fra ferskvann, som aldersbestemmelse, klassifisering og tilstandsvurdering, samt aldersbestemmelse av hjortevilt med analyser av tannsnitt. 

Vi jobber med natur
og kan hjelpe deg!

Miljøundersøkelser og overvåking, naturforvalting, prosjektledelse, plan og utredning, miljørådgivning, prosjekt- og søkestøtte, stedsutvikling og LAB-analyser. Send oss en melding.

hCaptcha