Prosjekt:

 

Radiomerking av elg

Faun har gjennomført fleire prosjekt med radiomerking av hjortevilt. Vi har gode erfaringar med planlegging av merkeprosjekt, innhenting av nødvendige godkjenningar og ikkje minst har vi gode kontaktar for levering av utstyr, veterinærtenester og helikopterflyging.

 

Kontaktinformasjon

Ole Roer