Kristine Våge

Fiske- og vassdragsforvaltning, naturkartlegging

E-post: kv@fnat.no
Mobil: 47894802

Kristine har en bachelorgrad i biologi fra Universitetet i Bergen og en mastergrad i naturforvaltning fra NMBU med hovedfokus på ferskvannsforvaltning og miljøgifter. Kristine har erfaring med blant annet prøvefiske, vannprøvetaking, registreringer av ulik biologisk mangfold og utarbeidelse av konsekvensutredninger knyttet til naturmiljø. I Faun jobber Kristine med blant annet kartlegging av biologisk mangfold og vann- og vassdragsforvaltning med registrering og klassifisering av miljøtilstand.

På fritida liker Kristine å være aktiv enten på fjelltur, på fotballbanen eller pilatestrening. 
Tilsette

Tor Gunnar Austjord
Dagleg leiar
Mer...

Anne Engh
Naturkartlegging og utredning
Mer...

Helge Kiland
Fiske- og vassdragsforvaltning
Mer...

Lars Egil Libjå
Viltforvaltning
Mer...

Birgith Reinskås Lunden
Naturbasert næringsutvikling, landskap
Mer...

Morten Meland
Viltforvaltning
Mer...

Ole Roer
Naturkartlegging, utredning og viltforvaltning
Mer...

Trond Stabell
Limnolog
Mer...

Monica Sølyst
Naturbasert næringsutvikling
Mer...

Kristine Våge
Fiske- og vassdragsforvaltning, naturkartlegging
Mer...