Morten Meland

Viltforvaltning

E-post: mm@fnat.no
Mobil: 91714321

Morten er utdannet naturforvalter fra NMBU på Ås med fordypning i vilt- og fiskeforvaltning. Hos Faun har Morten daglig ansvar innenfor området viltforvaltning. Arbeidsoppgavene omfatter aldersbestemming av felt hjortevilt, taksering av elgbeite i skog, viltkartlegging og utarbeiding av fagrapporter med vurdering av bestandsestimat og beiteressurser.

Fritida burker Morten best med børse eller fiskestang i nevene. Han anser seg selv som en generalist innen jakt og fiske, men øverst på lista står nok likevel støkkjakt etter tiur eller en god rådyrlos!
Tilsette

Tor Gunnar Austjord
Dagleg leiar
Mer...

Anne Engh
Naturkartlegging og utredning
Mer...

Helge Kiland
Fiske- og vassdragsforvaltning
Mer...

Lars Egil Libjå
Viltforvaltning
Mer...

Birgith Reinskås Lunden
Naturbasert næringsutvikling, landskap
Mer...

Morten Meland
Viltforvaltning
Mer...

Ole Roer
Naturkartlegging, utredning og viltforvaltning
Mer...

Trond Stabell
Limnolog
Mer...

Monica Sølyst
Naturbasert næringsutvikling
Mer...

Kristine Våge
Fiske- og vassdragsforvaltning, naturkartlegging
Mer...