Trond Stabell

Limnolog

E-post: ts@fnat.no
Mobil: 48093379

Trond har doktorgrad i limnologi fra Universitetet i Oslo, og har ved siden av undervisning i videregående skole tidligere drevet eget firma innenfor vann og vannforvaltning. Hans spesialområde er plankton i ferskvann. Hos Faun arbeider Trond med klassifisering av miljøtilstand i vann, først og fremst ved analyse av planteplankton i innsjøer og bunndyr i elver. Hans arbeidsfelt inkluderer også analyse av alle typer dyreplankton; ciliater, hjuldyr og krepsdyrplankton, samt feltarbeid og rapportering.

Mye av fritida til Trond går med til lesing, gjerne faglitteratur innenfor helt andre fag slik som statsvitenskap eller evolusjonspsykologi. Han deltar gjerne i quiz-konkurranser og er en ivrig landeveissyklist.
Tilsette

Tor Gunnar Austjord
Dagleg leiar
Mer...

Anne Engh
Naturkartlegging og utredning
Mer...

Helge Kiland
Fiske- og vassdragsforvaltning
Mer...

Lars Egil Libjå
Viltforvaltning
Mer...

Birgith Reinskås Lunden
Naturbasert næringsutvikling, landskap
Mer...

Morten Meland
Viltforvaltning
Mer...

Ole Roer
Naturkartlegging, utredning og viltforvaltning
Mer...

Trond Stabell
Limnolog
Mer...

Monica Sølyst
Naturbasert næringsutvikling
Mer...

Kristine Våge
Fiske- og vassdragsforvaltning, naturkartlegging
Mer...