naturbasert næringsutvikling

Naturbasert reiseliv

Faun bistår i utviklingsprosjekt på alle nivå, både for private og offentlige aktører. Vi har lang erfaring med utvikling av naturbasert reiseliv.

 

Bygdeutvikling

Vi kan gjennomføre prosjekter innen mobilisering, stedsutvikling, bolyst, næringsutvikling, samarbeid og organisering.

 

Markedsføring

Faun samarbeider med Inatur og Din Tur om markedsføring av naturbasert reiseliv.  Vi har et stort kontaktnett som kan brukes til å utvikle markedsføringen av ditt produkt.

 

Rådgivning

Vi opptrer ofte som rådgivere for private og offentlige aktører i utviklingsprosesser. Vi i Faun kan gjennom vår kompetanse og vårt nettverk gi praktiske og tidsaktuell rådgivning.