viltforvaltning

Innan dette fagfeltet har Faun Naturforvalting AS eit særleg godt fagmiljø, med lang erfaring frå organisering av grunneigarar og storvald, utarbeiding av driftsplanar, bestandsvurderingar, beitetaksering og med fagleg rettleiing på ulike nivå og aldersbestemming av felt hjortevilt.

Geografisk ligg me også svært sentralt til, i nokre av landets tettaste elgdistriktikt og i nær kontakt med fleire villreinområde og rike jakttradisjonar.

Vi utfører:

  • Aldersbestemming av hjortevilt ved hjelp av tannanalyser
  • Beiteregistreringar
  • Utarbeidelse av driftsplaner med vedtekter for elg-, rein- og bevervald
  • Viltkartlegging
  • Forskningsprosjekter som inkl. radiomerking med påfølgende områdestudier for dyr
  • Analyser av bestandsutvikling
  • Utarbeiding av forvaltingsframlegg med grunnlag i bestandsestimat og vurdering av beiteressursar