Prosjekt:

 

Aldersbestemming og bestandsvurdering av elg

 

Ved å aldersbestemme felt elg får ein mykje nyttig kunnskap om samansetninga av bestanda. Data kan vidare brukast til kohortsanalysar som gjev eit statistisk estimat for bestansdsstørrelsen. Saman med sett og felt elgdata kan ein så gjere bestandsvurderingar og framlegg til avskytningsplanar eller kvoter

Ringerike kommune har aldersbestemt alle felte elgar sidan 1988. Dette gjev dei eit unikt kunnskapsgrunnlag for elgforvaltningen sin saman med sett elg, vektregistreringar og beitetakseringar.

 

Kontaktinformasjon

Lars Egil Libjå

Morten Meland

 

Nyheter

NINA rapport om sett elg og sett hjort (Oct. 22, 2014, 3:31 p.m.)

Elgbeitene kommer seg! (Sept. 19, 2014, 2:04 p.m.)

Skogbrukets Kursinstitutt - Kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt (April 3, 2014, 10:51 a.m.)

Tannsnitting og rapporter - nye priser i 2014 (Dec. 17, 2013, 9:20 a.m.)

Rettleiing for trekking av elgtenner (Sept. 24, 2009, 3:59 p.m.)