Prosjekt:

 

Ny hjorteviltforskrift, en veileder for kommunene i Vest-Agder

I forbindelse med den nye hjorteviltforskriften, som trådte i kraft den 15. februar 2012, utarbeidet vi på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune, denne veilederen.

Vi har her forsøkt å gi en kort oppsummering av forskriftens hovedpunkter, og hvilke endringer den nye forskriften medfører for kommunene. Den gir også råd om hvordan utfordringer og muligheter kan håndteres i praksis.

Veilederen kan lastes ned fra linken til høyre.

 

Kontaktinformasjon

 

Nyheter

Ny hjorteviltforskrift - en veileder til kommunene i Vest-Agder (April 17, 2013, 2:42 p.m.)