Prosjekt:

 

Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013

Velkommen til infoside for ”Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 – 2013”. Her finner du nyheter, publikasjoner og mer utfyllende informasjon om prosjektet.
 
”Elgmerkeprosjektet” er igangsatt for å evaluere gjennomførte vilttiltak langs vei og jernbane i området rundt Gardermoen, samt undersøke hvordan ulik arealbruken påvirker elgbestanden. Øvre Romerike er vurdert til å være det best egna området i landet for å undersøke hvilken effekt store naturinngrep som veg, jernbane, hovedflyplass og bebyggelse har på dyrelivet. Prosjektet vil ha internasjonal verdi bl.a. i forhold til planlegging og dimensjonering av vilttiltak langs nye vei- og baneanlegg.
Du kan følge de radiomerkede elgene her: www.dyreposisjoner.no Du må opprette en brukertilgang ved å registrere deg som ny bruker.

 

Kontaktinformasjon

Ole Roer

 

Nyheter

Nyhetsbrev fra Elgmerkeprosjektet i Akershus (March 29, 2012, 4:55 p.m.)

Workshop for ”Elgmerkeprosjektet i Akershus" på Gardermoen 12. mai, 2011 (June 16, 2011, 8:04 p.m.)

30 elg ferdig GPS merket rundt Gardermoen (March 11, 2010, 8:53 p.m.)

God start på elgmerkinga rundt Gardermoen (March 3, 2010, 8:46 p.m.)