Prosjekt:

 

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget

Faun Naturforvaltning AS er engasjert av Tokke og Vinje kommunar som sekretariat for revisjonen av konsesjonsvilkåra for Tokke-Vinjevassdraget

 

Kontaktinformasjon

Helge Kiland

 

Nyheter

Revisjonsdokument Tokke-Vinjevassdraget lagt ut på høyring (April 24, 2013, 2:19 p.m.)