Prosjekt:

 

Forvaltningsplan for landskapsvernområde

Faun har hatt sekreteriatet for utarbeiding av forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde i Telemark.

 

Kontaktinformasjon

Ole Roer

 
Filer til nedlasting