Prosjekt:

 

Konsekvensutgreiing vegutbygging

Faun har delteke i fleire konsekvensutgreiingar ved større utbyggingar av veg og jernbane. Vi dekker fagområda fisk og vilt, friluftsliv og landbruk (jord- og skogbruk)

 

Kontaktinformasjon

Ole Roer