Tilsette

Tor Gunnar Austjord
Dagleg leiar
E-post: tga@fnat.no
Mobil: 977 60 277

Anne Engh
Naturkartlegging og utredning
E-post: anne.engh@fnat.no
Mobil: 948 62 947

Helge Kiland
Fiske- og vassdragsforvaltning
E-post: hk@fnat.no
Mobil: 916 32 615

Lars Egil Libjå
Viltforvaltning
E-post: lel@fnat.no
Mobil: 951 50 856

Birgith Reinskås Lunden
Naturbasert næringsutvikling, landskap
E-post:

Morten Meland
Viltforvaltning
E-post: mm@fnat.no
Mobil: 91714321

Ole Roer
Naturkartlegging, utredning og viltforvaltning
E-post: or@fnat.no
Mobil: 976 65 517

Trond Stabell
Limnolog
E-post: ts@fnat.no
Mobil: 48093379

Monica Sølyst
Naturbasert næringsutvikling
E-post: ms@fnat.no
Mobil: 99240253

Kristine Våge
Fiske- og vassdragsforvaltning, naturkartlegging
E-post: kv@fnat.no
Mobil: 47894802

Våre tilsette har naturfagleg bakgrunn frå UMB (NLH) og HiH

Vi har frå 5-20 års erfaring med ulike prosjekt og oppdrag innan våre fagfelt som våre kundar kan nyte godt av.