Anne Engh

Naturkartlegging og utredning

E-post: anne.engh@fnat.no
Mobil: 948 62 947

Anne jobber først og fremst med kartlegginger av biologisk mangfold, særlig i forbindelse med søknader om bygging av småkraftverk. I tillegg til kartleggingsarbeidet og den tilhørende rapporteringen blir det mye bistand til skriving av konsesjonssøknader. I tillegg utfører hun flere typer feltarbeid som elgbeitetaksering, MiS- registreringer, vannprøvetaking og prøvefiske mm. Anne er utdannet høgskolekandidat fra Høgskolen i Hedmark.

Anne har fra før erfaring fra bl.a registreringer av ulikt biologisk mangfold, feltarbeid for ulike forskingsprosjekt og jobbet i flere år som fjelloppsyn i Nordfjella og på Hardangervidda.

 Anne er stadig på kurs og utvikler kontinuerlig sin kompetanse. Gjennom flere samarbeidsprosjekt med NIVA har Anne fått opplæring i prøvetaking av bunndyr og påvekstalger.

Anne er den som alltid melder seg frivillig til alle typer feltarbeid og er glad i å være ute. Innimellom feltarbeidet finner du Anne i hagen med spade, hun er en ivrig grønnsaksdyrker. Ellers på fritida er Anne gjerne i kajakken, på en sykkel, eller på tur med kamera. Anne går på jakt, men i motsetning til en del av kollegaene er hun ikke så opptatt av utbyttet.


 
Tilsette

Tor Gunnar Austjord
Dagleg leiar
Mer...

Anne Engh
Naturkartlegging og utredning
Mer...

Helge Kiland
Fiske- og vassdragsforvaltning
Mer...

Lars Egil Libjå
Viltforvaltning
Mer...

Birgith Reinskås Lunden
Naturbasert næringsutvikling, landskap
Mer...

Morten Meland
Viltforvaltning
Mer...

Ole Roer
Naturkartlegging, utredning og viltforvaltning
Mer...

Trond Stabell
Limnolog
Mer...

Monica Sølyst
Naturbasert næringsutvikling
Mer...

Kristine Våge
Fiske- og vassdragsforvaltning, naturkartlegging
Mer...