Helge Kiland

Fiske- og vassdragsforvaltning

E-post: hk@fnat.no
Mobil: 916 32 615

Helge har yrkeserfaring frå offentleg forvaltning, undervisning (vidaregåande og høgskule), privat sektor (Faun Naturforvaltning) og som sjølvstendig næringsdrivande (landbruk og utmarksforvaltning). Han er utdanna naturforvaltar frå NLH.

I Faun har han hovudansvaret for fagområdet fisk og vassdragsforvaltning. Han er særleg interessert i biologisk mangfald og artskunnskap. Naturen brukar han elles så ofte han kan, både til jakt, fiske, skigåing og anna friluftsliv.

Helge har hatt fleire verv i lag og organisasjonar. Saman med kona Gunlaug har han borna Pål Kjetil, Kolbjørn og Eldbjørg.

 
Tilsette

Tor Gunnar Austjord
Dagleg leiar
Mer...

Anne Engh
Naturkartlegging og utredning
Mer...

Helge Kiland
Fiske- og vassdragsforvaltning
Mer...

Lars Egil Libjå
Viltforvaltning
Mer...

Birgith Reinskås Lunden
Naturbasert næringsutvikling, landskap
Mer...

Morten Meland
Viltforvaltning
Mer...

Ole Roer
Naturkartlegging, utredning og viltforvaltning
Mer...

Trond Stabell
Limnolog
Mer...

Monica Sølyst
Naturbasert næringsutvikling
Mer...

Kristine Våge
Fiske- og vassdragsforvaltning, naturkartlegging
Mer...