Monica Sølyst

Naturbasert næringsutvikling

E-post: ms@fnat.no
Mobil: 99240253

Monica har ein BA i statsvitenskap fra Valdosta State University, GA. Monica har kompetanse innan prosjektgjennomføring, samordning av informasjon og rapportering. Ho jobba blant anna i fleire år med Interreg-prosjektet Business and Environment linked through Small-Scale Tourism (BESST). Dette var eit reiselivsprosjekt der verksemder i Norge, Sverige og England samarbeida.

I Faun har Monica ansvar for næringsutvikling i utmark og naturbasert reiseliv. Ho kjenner etterkvart mange aktørar i reiseliv og næringsutvikling i Sør-Noreg og har i tillegg god erfaring frå offentleg forvaltning.

Monica er gift med Sigurd og har to barn. Dei bur i Sørbygda, Fyresdal, men brukar mykje tid på hytta i Birtedalen. Monica er glad i skiaktivitet og sykling, og er elles plaga med sterk reiselyst.
Tilsette

Tor Gunnar Austjord
Dagleg leiar
Mer...

Anne Engh
Naturkartlegging og utredning
Mer...

Helge Kiland
Fiske- og vassdragsforvaltning
Mer...

Lars Egil Libjå
Viltforvaltning
Mer...

Birgith Reinskås Lunden
Naturbasert næringsutvikling, landskap
Mer...

Morten Meland
Viltforvaltning
Mer...

Ole Roer
Naturkartlegging, utredning og viltforvaltning
Mer...

Trond Stabell
Limnolog
Mer...

Monica Sølyst
Naturbasert næringsutvikling
Mer...

Kristine Våge
Fiske- og vassdragsforvaltning, naturkartlegging
Mer...