Tor Gunnar Austjord

Dagleg leiar

E-post: tga@fnat.no
Mobil: 977 60 277

Tor Gunnar er dagleg leiar i Faun Naturforvaltning AS. Han har det administrative ansvaret, er kvalitetsleiar men brukar også tid på ulikt prosjektarbeid. Har jobba mykje med utviklingsprosjekt, grunneigarsamarbeid, næringsutvikling, elgforvaltning mm.   Han er utdanna på NLH studieretning Allsidig Jordbruk (Cand. agric.) Yrkeserfaringa er lærar ved Lien landbrukskole, jordbrukssjef i Ål, utmarkskonsulent i Telemark Tømmersalgslag og dagleg leiar for Sørnorsk Økosenter AS. Han har og har hatt fleire styreverv både i næringsliv og frivillig arbeid.

Driv ellers gard med skog og sau og er sambuar med Linn. Dei har borna Per og Tuva. På fritida er Tor Gunnar interessert i jakt, ski og flyging.
Tilsette

Tor Gunnar Austjord
Dagleg leiar
Mer...

Anne Engh
Naturkartlegging og utredning
Mer...

Helge Kiland
Fiske- og vassdragsforvaltning
Mer...

Lars Egil Libjå
Viltforvaltning
Mer...

Birgith Reinskås Lunden
Naturbasert næringsutvikling, landskap
Mer...

Morten Meland
Viltforvaltning
Mer...

Ole Roer
Naturkartlegging, utredning og viltforvaltning
Mer...

Trond Stabell
Limnolog
Mer...

Monica Sølyst
Naturbasert næringsutvikling
Mer...

Kristine Våge
Fiske- og vassdragsforvaltning, naturkartlegging
Mer...