Samarbeidspartnarar

 

AT Plan


AT Plan sin arealplanavdeling i Fyresdal leverar tenester til oss innan digitalisering av data og framstilling av kart. Dei bistår også med kompetanse om planprosessar og lovverk.

AT Plan har spisskompetanse på feltet, er oppdatert på utstyr og programvare og kan dermed levere kvalitetsprodukt til oss.


Heimeside: http://www.atplan.no/

Inatur


Grunneiere som har jakt, fiske og/eller overnatting å tilby, kan enkelt legge informasjon og bilder om produktene ut på inatur.no og om ønskelig selge kort på nettet. Kunden ordner kjøpet selv og skriver ut kortet eller bestillingsbekreftelsen på egen skriver. Tilbydere kan følge med på handelen i et eget statistikk- og administrasjonssystem og kontrollerer selv hvor mange kort som skal selges når. Oppgjør for salg av kort og overnattingsdøgn foretas fra Inatur Norge en gang pr måned.

 

Inatur.no ble lansert i 2003 og er den største portalen for informasjon om og salg av jakt og fiske i Norge. Tilbudene på inatur.no dekker pr i dag 45% av Norges areal innen jakt og fiske. Nettstedet har ca 90.000 jakt- og fiskeinteresserte brukere pr måned og øker trafikken betydelig i høysesongene.

Faun har etablert samarbeid med Inatur og anbefaler stedet for markedsføring ag salg av utmarksprodukter.


Heimeside: http://www.inatur.no/

Jämtlands Flyg AB


I alle våre radiomerkingsprosjekt har vi brukt Jämtlands flyg AB for å fly helikopter ved immobilisering av vilt.

Selskapet har lang erfaring med slikt arbeid og held kostnadene med flyging nede gjennom å utføre dette vanskelege arbeidet svært effektivt.


Heimeside: http://www.jamtlandsflyg.se/

Ravn Webveveriet AS


Ravn leverar vår internettløysing


Heimeside: http://www.ravn.no

Veterinærconsult AS


Utfører immobilisering av vilt i våre radiomerkingsprosjekt.

Svært dyktige veterinærar med lang erfaring innan immobilisering av vilt både frå bakken og helikopter


Heimeside: http://www.vetconsult.no/index.htm

Her finn du ei liste over nokre av våre viktigaste samarbeidspartnarar.

I samband med større prosjekt og oppdrag er desse til stor hjelp for oss og bidreg med spisskompetanse vi ikkje innehar. Gjennom dette samarbeidet kan vi levere best mogeleg tenester til våre kundar.