Om faun

 

Faun Naturforvaltning AS vart stifta i 2002 av fire kandidatar frå Noregs Landbrukshøgskule.
I 2008 blei AT Skog SA medeigar i Faun.

I dag er vi 10 tilsette med master/bachelor utdanning innan biologi, naturforvaltning, økonomi, samfunnsfag, jordfag, skogfag, og har lang erfaring frå varierte oppgåver innan natur- og arealforvaltning.
I tillegg leiger vi inn fagfolk når det trengs, med spesialkompetanse gjennom vårt store faglege nettverk.

Faun er samansett av ulike typar menneske; unge med nye innfallsvinklar, erfarne fagfolk, lokale bygdefolk og innflyttarar.
Vi meiner at denne samansetninga gjev Faun ei unik bredde og høve til å tilby våre kundar det aller beste innan vårt felt.

-              vi jobbar med natur!

Tilsette

Tor Gunnar Austjord
Dagleg leiar
Mer...

Anne Engh
Naturkartlegging og utredning
Mer...

Helge Kiland
Fiske- og vassdragsforvaltning
Mer...

Lars Egil Libjå
Viltforvaltning
Mer...

Birgith Reinskås Lunden
Naturbasert næringsutvikling, landskap
Mer...

Morten Meland
Viltforvaltning
Mer...

Ole Roer
Naturkartlegging, utredning og viltforvaltning
Mer...

Trond Stabell
Limnolog
Mer...

Monica Sølyst
Naturbasert næringsutvikling
Mer...

Kristine Våge
Fiske- og vassdragsforvaltning, naturkartlegging
Mer...