Nyheter:


Ny hjorteviltforskrift - en veileder til kommunene i Vest-Agder

I forbindelse med den nye hjorteviltforskriften, har vi utarbeidet en veileder for kommunene i Vest-Agder

På oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet Faun en veileder i forbindelse med den nye hjorteviltforskriften, som trådte i kraft den 15 februar 2012. Vi har her forsøkt å gi en kort oppsummering av forskriftens hovedpunkter, og hvilke endringer den nye forskriften medfører for kommunen. Den gis også råd om hvordan utfordringer og muligheter kan håndteres i praksis.

Vi takker Erik Lund Ved Direktoratet for Naturforvaltning for å ha tatt seg tid til å lese igjennom veilederen og kommet med innspill og rettledning.