Nyheter:


Nyhetsbrev fra Elgmerkeprosjektet i Akershus

Et av hovedmåla med Elgmerkeprosjektet i Akershus er å kartlegge hvordan ulike typer faunapassasjer langs vei og jernbane fungerer for vilt.

Oppfølging av GPS-elg i studieområdet ved Gardermoen har så langt dokumentert bruk av 29 stk passasjer (underganger/overganger) lokalisert på enten E6, Rv35, Rv2 eller Gardermobanen (GMB).

For i sikrere grad og kunne dokumentere funksjonaliteten for vilt for ulike typer av tilretelagte krysningspunkt langs tung infrastruktur, er det i løpet av mars 2012 satt opp viltkameraer ved 20 utvalgte faunapassasjer langs E6, Rv35, Rv2 og GMB. Les mer i nyhetsbrev fra Elgmerkeprosjektet i Akershus her: http://faun-m.ravn.no/up/gen/2012/03/29/Nyhetsbrev_fra_Elgmerkeprosjektet_i_Akershus_-_Februar2012.pdf