Nyheter:


Samlerapport etter 3 år med overvaking av Tokke/Vinje-vassdraget er lagt ut

NIVA har utarbeidd ein samlerapport etter 3 år med prøvetakingar og vannanalyser, melder Tokke kommune. Faun Naturforvaltning har vore samarbeidspartnar i dette arbeidet.

 Les meir om arbeidet og rapporten på heimesidene til Tokke kommune: http://www.tokke.kommune.no/Forsidenyheter/2012/NIVA%20rapport.aspx

 
Kontakt:

Helge Kiland