Nyheter:


Utmarksnæring på Agder

Faun Naturforvaltning og Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder har tatt inititativ til å øke fokuset på utmarksnæring på Agder. Sammen med nettportalen Inatur og salgsstedene Scanatura og Fishspot holdt vi en møteserie på Sørlandet i uke 46.

Faun Naturforvaltning og de lokale skogeigerlaga gjennomførte to kveldsmøter for grunneiere og andre som er opptatt av utmarksnæring og særlig utmarksbasert reiseliv. Disse ble holdt på Evje og på Froland. Faun var og medarrangør da Fylkesmennene i Aust- og Vest- Agder og Innovasjon Norge inviterte aktuelle personer i kommunene samt større aktører innen utmark, reiseliv og overnatting til en dagsamling på Evje. Formålet med samlingen var å bidra til videre utvikling av utmarksnæringen og fremheve muligheten som ligger i nettbaserte løsninger innen utmarksbasert reiseliv på Agder. Inatur (www.inatur.no) og Scanatura (www.scanatura) var med for å gi en innføring om markedsføring av jakt, fiske og overnatting på nett. Vi hadde og med oss Gudmund Nygaard fra prosjektet Fishspot i Østerdalen. Han fortalte om en vellykket nettorganisering av utmarksprodukter for en avgrenset region.

Det var godt oppmøte på dagsamlingen. Det viste seg vanskeligere å samle private interessenter på kveldstid.

Agderfylkene er et dårlig dekket område, om man søker etter utmaksprodukter på nett. Vi har et prosjekt i samarbeid med Fylkesmennene om oppfølging av dere som ønsker å gjøre utmarksprodukter på Agder mer tilgjengelige på nett. Dersom du tilbyr jakt, fiske eller hytteliv i Agderfylkene og er interessert i å vite mer om hvordan dere best kan selge deres produkter på nett, ta kontakt med Monica Sølyst i Faun på ms@fnat.no eller 992 40 253. Da vil dere kunne få vite hvilken nettportal som vil passe best til deres produkt og om det er annet vi kan bidra med for å gjøre deres produkter mer tilgjengelige for salg.

Foredragene fra møtene finner dere her: http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=3181&amid=3546567