Nyheter:


Aketun Fisk får konsesjon for røyeoppdrett. Vi gratulerer!!

Faun Naturforvaltning har utarbeidet konsesjonssøknad for oppdrett av 300 tonn røye i året for Aketun Fisk.

Fylkeskommunen gav i oktober grønt lys for oppdrett av stedegen røye i mærer i Fyresvatn. Dette er fyrstegongen det er gjeve ein så stor konsesjon av dette slaget i Norge.

 

Faun takkar for eit spennande samarbeid i dette nybrottsprosjektet!

 

Meire om saka finn de her: http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2011/sept-11/innenlands-fiskeoppdrett-en-vekstnaring.html?id=655503 eller her: http://www.vtb.no/artikkel/5325/Ynskjer%20r%C3%B8yeprosjekt%20velkomen/

 
Kontakt:

Monica Sølyst