Nyheter:


Workshop for ”Elgmerkeprosjektet i Akershus" på Gardermoen 12. mai, 2011

Hensikten med workshopen var å få til et samarbeid i forhold til analyse av data fra GPS-merka elg i området rundt Gardermoen, samt avdekke mulige synergieffekter.

Stikkord for arbeidet var: Hva kan ulike fagmiljø se for seg å bidra med inn i prosjektet, hvilke utfordringer og muligheter ligger i innsamlede data, er det behov for innsamling av tilleggsdata underveis, hvordan kan måla for prosjektet best mulig oppnås?”

Alle foredragene ligger som PDF filer som kan lastes ned. Gå inn på sida til elgmerkingsprosjektet. I menyen på høgre sida finn du filene.