Nyheter:


30 elg ferdig GPS merket rundt Gardermoen

Flotte flyforhold og flott innsats fra alt personell tilknyttet merkearbeidet førte til at de 30 elgene ble merket i løpet av 5 dager.

Merkinga av 30 elg blei gjennomført i perioden 01.03.10 – 05.03.10. Det blei merka 21 kuer og 9 okser.
 
Karantenetid bruk av kjøtt fra merka elg:
Kjøtt fra dyrene som ble merka (bedøvet med etorfin/diprenorfin) skal ikke benyttes de første 3 mnd. Etter 5 juni 2010 kan kjøtt fra de merka elgene benyttes, det kan da også omsettes via offentlig kjøttkontroll. Dette med tanke på fallvilt.
 
Det ble merket mange dyr på et lite område ved Hauerseter/Nordkisa.
Vi hadde i utgangspunktet planlagt å merke 7 dyr i sørområdet mellom Jessheim og Kløfta + også noen dyr fra Dal opp mot Eidsvoll/Nebbenes. Vi gjorde flere forsøk med mye flytid i både sør- og nordområdet i håp om å få merka flere dyr her. Da konsentrasjonen av dyr var lav i begge nevnte områder lyktes vi imidlertid ikke med å merke ønska antall dyr i sør og nord. Vi måtte derfor merke dyra der de var.
 
Konsentrasjonen av dyr ved Hauerseter/Nordkisa var stor og det var tydelig at mye av dyra hadde samlet seg i dette området hvor det var rikelig tilgang på furuforyngelse/vinterbeite. Det stod også mye dyr øst i Ullensaker ved Flakstadmåsan/Bergmoen. Ut fra tidligere erfaringer er vi rimelig sikre på at de merka dyra kommer til å spre seg ut over betydelig større areal til våren-sommeren og ikke minst stå betydelig mer spredt i jakta. Vi håper og tror derfor at dette ikke vil skape store problemer for jaktlaga i området.
 

Vi kommer tilbake med mer info gjeldene vårtrekk etc etter hvert som resultatene kommer inn. De merka dyra kan om kort tid følges på www.dyreposisjoner.no  Velg ”Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008-2013” i menyen til høyre.