Nyheter:


Heibøåi - Tokke kommune

Vest-Telemark kraftlag har søkt konsesjon for å nytte det meir enn 500 m høge fallet i Heibøåi i eit småkraftverk på Vistad.

På grunn av planendring har Faun Naturforvaltning i vår oppdatert ein rapport om biologisk mangfald laga i 2008. Faun deltok også da NVE og VTK inviterte til offentleg synfaring 30.6.2015. 
Kontakt:

Helge Kiland