Nyheter:


Telemarksrøye - Fyresvatn

Faun Naturforvaltning har i samråd med Telemarksrøye AS og Fylkesmannen laga eit program for overvaking av vasskvalitet.

Ein gong kvar månad i løpet av sommaren blir det teke prøver av planteplankton og vasskvalitet. Planktonprøvene blir analysert av Trond Stabell i Faun og skal gje grunnlag for å fastsette økologisk tilstand for vatnet. Dette vil også bli følgd opp i åra framover for å sjå om vasskvaliteten blir påverka av oppdrettsanlegget i vatnet. 
Kontakt:

Helge Kiland