Nyheter:


Sogn og Fjordane

Fiskevatn i Gaular og Hyllestad kommunar er i haust undersøkt av Faun Naturforvaltning.

Undersøkinga er gjort på oppdrag for Fylkesmannen og skal gje grunnlag for om ein skal halde fram med kalkingsaktiviteten. Undersøkinga omfattar fisk, plankton, botndyr og vasskjemi. Rapport skal ferdigstillast i løpet av vinteren 2016
Kontakt:

Helge Kiland