Nyheter:


Sundsbarm og Seljordsvatnet

NVE har gjort vedtak om å opne revisjonssak for regulering av Seljordsvatn

Kgl. Res. 19.5.1944 og for Sundsbarm kraftverk med Flatdalsvassdraget, Morgedalsvassdraget og Dalaåi/Oftevassdraget, Kgl. Res. 5.7.1963. Faun Naturforvaltning utarbeidde revisjonskravet frå kommunane og som NVE nå har godkjent. NVE har bedt Bø kommune og Skagerak Energi AS om å utarbeide revisjonsdokument og rår til at dei samarbeider om eit felles dokument. I revisjonen av konsesjonsvilkår vil det bli lagt vekt på miljøforbetrande tiltak og ålmenne interesser.