Nyheter:


Faun har ansatt 3 nye medarbeidere!

Faun øker kompetansen særlig innen kartlegging av biologisk mangfold og vann. Vi får også en ny medarbeider innen viltforvaltning siden Magnus Stenbrenden har valgt å gå videre til nye utfordringer.

I mars søkte Faun etter to kompetente medarbeidere og fikk over 50 søknader! Det er vi kjempe glade for og det var luksus å kunne velge mellom så mange flotte kandidater. Faun har endt opp med å ansette 3 nye personer. To er ansatt i fulle stillinger og en på deltid med hjemmekontor.

Morten Meland er utdannet naturforvalter fra NMBU på Ås med fordypning i vilt- og fiskeforvaltning. Hos Faun skal Morten ha daglig ansvar innenfor området viltforvaltning, hvor han overtar etter Magnus Stenbrenden. Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte aldersbestemming av felt hjortevilt, taksering av elgbeite i skog, viltkartlegging og utarbeiding av fagrapporter med vurdering av bestandsestimat og beiteressurser.

Fritida burker Morten best med børse eller fiskestang i nevene. Han anser seg selv som en generalist innen jakt og fiske, men øverst på lista står nok likevel støkkjakt etter tiur eller en god rådyrlos!

Kristine Våge har en bachelorgrad i biologi fra Universitetet i Bergen og en mastergrad i naturforvaltning fra NMBU med hovedfokus på ferskvannsforvaltning og miljøgifter. Kristine har erfaring med blant annet prøvefiske, vannprøvetaking, registreringer av ulik biologisk mangfold og utarbeidelse av konsekvensutredninger knyttet til naturmiljø. I Faun skal Kristine jobbe med blant annet kartlegging av biologisk mangfold og vann- og vassdragsforvaltning med registrering og klassifisering av miljøtilstand.

På fritida liker Kristine å være aktiv enten på fjelltur, på fotballbanen eller pilatestrening. Dessuten har Kristine nettopp tatt jegerprøven og er klar for å prøve jaktlykka i høst.

Trond Stabell har doktorgrad i limnologi fra Universitetet i Oslo og har ved siden av undervisning i videregående skole tidligere drevet eget firma innenfor vann og vannforvaltning. Hans spesialområde er plankton i ferskvann. Hos Faun arbeider Trond med klassifisering av miljøtilstand i vann, først og fremst ved analyser av planteplankton i innsjøer og bunndyr i elver. Hans arbeidsfelt inkluderer også analyse av alle typer dyreplankton; ciliater, hjuldyr og krepsdyrplankton, samt feltarbeid og rapportering. Trond kommer til å ha hjemmekontor.

Mye av fritida til Trond går med til lesing, gjerne faglitteratur innenfor helt andre fag slik som statsvitenskap eller evolusjonspsykologi. Han deltar gjerne i quiz-konkurranser og er en ivrig landeveissyklist.

Vi i Faun er kjempe glade for å ha fått Morten, Kristine og Trond med på laget og gleder oss til å jobbe sammen og gjøre god nytte av vår styrkede kompetanse!
Kontakt:

Tor Gunnar Austjord

Se også:

Faun i media