Nyheter:


NINA rapport om sett elg og sett hjort

NINA har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet en rapport for å evaluere i hvilken grad bruken av «sett elg» og «sett hjort» er i stand til å reflektere endringer i relevante bestandsegenskaper i våre hjorteviltstammer.

For å undersøke dette, er «sett elg» materialet sammenliknet med rekonstruerte bestander fra områder med gode og sammenhengende tidsserier med aldersanalyser fra felt elg.

Faun Naturforvaltning har i dette arbeidet bidratt med store mengder rådata fra aldersregistreringer fra en rekke kommuner på Sør- og Østlandet.

 

"Rapport sett elg og sett hjort" i sin helhet finner dere ved å følge linken "Aldersbestemming og bestandsvurdering av elg" til høyre på siden.