Nyheter:


To hjort GPS-merket i Østfold

I vinter ble to hjort GPS-merket i Østfold. Kollene ble merket i Trøgstad og Eidsberg.

Hjortekollene som lokalt er døpt Magda (kolle 1) og Marie (kolle 2), kan nå følges på http://www.dyreposisjoner.no - Gå inn på prosjektet "Hjort i Østfold" for å følge dyras bevegelser.

Med bakgrunn i mål om å øke kunnskapen om hjorten i Østfold gjennom å kartlegge dyras områdebruk, vil Østfold fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold og fylkets kommuner GPS-merke 10 hjort. Faun er engasjert av Østfold fylkeskommune for bistand til planlegging og drift av merkeprosjektet i Østfold.

Som følge av en mild og snøfattig vinter med vanskelige merkeforhold, ble det kun merket to hjort i vinter. Resterende 8 koller vil bli merket neste vinter.

Merkeprosjektet i Østfold inngår i samarbeid med Bioforsk Økologisk, Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norsk institutt for naturforskning, i flere nasjonale forskningsprosjekt. I tillegg til å kartlegge hjortens områdebruk og trekkvaner vil det også bli sett på faktorer som f.eks. hvordan flått og hjort påvirker hverandre m.m.
Kontakt:

Ole Roer