Nyheter:


Distriktsnæring av beste merke

I årets første utgave av bladet SKOG blir Faun omtalt som "Distriktsnæring av beste merke".

Reportasjen om Faun er en del av en temaserie om utdanning innen skogbruk og naturforvaltning. Faun blir trukket frem som et godt eksempel på et kompetansemiljø man kan bli en del av etter endt utdanning innen disse retningene.

Bladet SKOG er SKOG NORGE sitt bransjeblad.

Artikkelen finner du ved å følge linken til høyre.
Kontakt:

Tor Gunnar Austjord

Se også:

Faun i media