Nyheter:


Flere tilbydere i Agder og Telemark på nett!

Faun har på oppdrag fra AT Skog jobbet med nettportalene Inatur og Din Tur for å informere tilbydere i Agder og Telemark om mulighetene ved nettsalg gjennom disse portalene.

Arbeidet i Fauns regi er nå avsluttet og erfaringene er nedfelt i Faun rapport 2014-002. 

Arbeidet har foregått både i Aust-Agder og Telemark med ulike samlinger, grunneiermøter, telefoner og e-post kontakt.
Arbeidet har hatt størst effekt i Telemark, noe som kan forklares med at initiativet overfor Telemarkingene var nytt.
Målet om å få til sammen 14 nye tilbydere tilgjengelige på Inatur er nådd. Aust-Agder har 3 nye fisketilbydere, samt til sammen 7 ulike overnattingstilbydere og 3 tilbydere av storviltjakt. Telemark har fått 3 nye tilbydere av storviltjakt, 3 nye overnattingstilbydere og 16 nye innlandsfisketilbydere i løpet av prosjektperioden.

Vi har ikke lykkes i å skaffe produkter fra noen av fylkene til Din Tur.

Rapporten, Faun rapport 2014-002,  finner du ved å følge linken til høyre.