Nyheter:


Heim til Fyresdal - forprosjektrapporten er lagt ut

Faun har prosjektledelsen for Fyresdal kommune sitt Bolyst-prosjekt Heim = Fyresdal. I forkant ble det gjennomført et forprosjekt kalt Heim til Fyresdal. Rapporten er nå lagt ut.

I 2012-2013 gjennomførte Faun på vegne av Fyresdal kommune et forprosjekt kalt Heim til Fyresdal. Målet i forprosjektet var å kartlegge hvem mellom 20-40 år som hadde flyttet ut fra Fyresdal. I neste omgang skulle alle de utflyttede kontaktes på en personlig måte, helst via telefon. Alle skulle få spørsmål om de kunnet tenke seg å flytte hjem, og gjerne grunngi hvorfor de kunne eller ikke kunne tenke seg Fyresdal som bosted.

Så nær som alle utflyttede fyresdøler mellom 20 og 40 år er blitt kontaktet på telefon, e-post, sms eller Facebook.

Det var en svarprosent på 53,1%.

80 av de som svarte ville ikke flytte hjem, 32 vurderer å flytte hjem og 27 stykker sier at de vil flytte hjem. De som vurderer eller vil flytte hjem sier at arbeidsplasser er den avgjørende faktor for hjemflytting. Det er flest i gruppa under 30 år som vil eller vurderer å flytte hjem.

Rapporten finner du ved å følge linken til høyre.
Kontakt:

Monica Sølyst

Se også:

Heim=Fyresdal