Nyheter:


Tannsnitting og rapporter - nye priser i 2014

På "laben" er vi nå i full gang med å aldersbestemme både reinsdyr, hjort og elg felt under årets jakt. Vi jobber hele tiden for å sikre effektive og rasjonelle rutiner, for igjen å kunne tilby konkurransedyktige priser til alle våre kunder.

Vi minner også om at alle som ønsker å levere tenner til aldersbestemming kan sende dette direkte til oss. Legg gjerne ved opplysninger om dyret; fellingsdato/sted, veid vekt, antall tagger etc. Legg også ved nødvendig kontaktinformasjon, som navn/adresse, telefonnr. og gjerne e-post adresse.

Tannkonvolutter sendes også ut gratis til de som vil aldersbestemme felte dyr hos oss!

For alle avtaler inngått f.o.m. januar 2014 vil følgende priser være veiledende (alle priser ekskl. mva.)

Priser for aldersbestemming av felt hjortevilt:

Elg og hjort: 110 kr per tann/dyr.

Reinsdyr: 125 kr per tann/dyr.

«Aldersregistrering og bestandsvurderingsrapport» : 15 000 kr.

Vi snitter også tenner fra andre arter fra tid til annen. Har du tenner liggende og ønsker en aldersbestemmelse, eller har andre spørsmål, er det bare å ta kontakt med Lars Egil (tlf: 951 50 856, e-post: lel@fnat.no) eller Magnus (tlf: 984 310 30, e-post: mst@fnat.no).