Nyheter:


Fyresvatn - 300 tonn røye i året!

Faun skrev i 2011 konsesjonssøknad om oppdrett av 300 tonn røye i merder i Fyresvatn på oppdrag fra Aketun Fisk. I desember i år skal mange tusen røyer ut i merder i Fyresvatn.

Telemarkrøye AS er eid blant annet av Aketun Fisk og Fyresdal kommune, og nesten alle investorene er fra Telemark. Telemark er et egnet fylke for oppdrett i merder i ferskvann med alle sine regulerte innsjøer. Telemarkrøye er et godt eksempel på naturbasert næringsutvikling.

Les hele saken i Vest-Telemark Blad: http://vtb.no/vis.php?id=6305

 
Kontakt:

Helge Kiland