Nyheter:


Utkast til revisjonsdokument for Suvdøla i Nissedal og Drangedal kommuner

Dette utkastet er nå offentleg. NVE skal godkjenne dokumentet og er ansvarleg for å legge det ut på høring.

Fan har laga revisjonsdokument for konsesjonane i Suvdøla for Drangedal E-verk.

Utkastet finn du ved å følge linken til høgre.