Nyheter:


Flere utmarksprodukter i Agder og Telemark tilgjengelig på nett

Prosjektet Utmarksprodukt på nett 2013 hadde styringsgruppemøte på Rauland 15 okotber.

I styringsgruppa sitter Eivind Ørnes fra Fylkesmannen i Telemark, Reidar Tveiten fra Fylkesmannen i Aust-Agder, Marianne Tveito fra Inatur og Bjørn Knutslid fra Din Tur. Faun har prosjektledelsen i prosjektet som eies av AT Skog.  På styringsgruppemøtet ble det klart at vi har lykkes i å få flere utmarksprodukter, særlig fiskeprodukter, i Agder og Telemark til salgs på Inatur. Tilbyderne begynner å se viktigheten av å være synlig og tilgjengelig til salgs på en så stor og viktig portal for utmarksprodukter i Norge. Dette er en gledelig utvikling.

Link til produktene på Inatur:

Aust-Agder: http://bit.ly/1aktFce

Vest-Agder: http://bit.ly/12CPwdn

Telemark: http://bit.ly/11j2vPT

Utfordringene har vært noe større i forhold til å få tak i tilbydere som passer inn hos Din Tur. Din Tur selger pakkede produkter med høystandard overnatting og utendørsaktiviteter til særlig utenlandske gjester. Din Tur selger feriereiser i Norge for mellom 70 og 80 millioner årlig til rundt 45 000 kunder. Vi har foreløpig ingen produktleverandører i Telemark og Aust-Agder. Dette vil det jobbes videre med i prosjektet.

Har du et produkt du tror kunne passe inn hos www.inatur.no eller www.dintur.no, ta gjerne kontakt med Faun for vurdering og videreformidling.