Nyheter:


Kartlegging av jordsmonn, Trofors i Nordland

Faun har fått oppdraget med kartlegging av jordsmonn langs E6 ved Trofors og botanisering i de samme områdene.

Marcos og Anne er i felten uke 35.